Stále ve střehu

Také nadáváte, že se neustále zdražuje. Ano, většina lidí pouze nadává. Dovolte mi podotknout, že stav Vašich financí leží ve Vašich rukou. Vy máte i jinou volbu. Ukážu Vám ceník elektrické energie jednoho dodavatele z letošního podzimu. Víte co to jsou distribuční sazby? (úplně levý sloupec) Víte jaké výhody pro Vás má nízký a vysoký tarif? Distribuční sazby určují, kolik hodin můžete odebírat elektrickou energii v nízkém tarifu. Tedy levněji.

Na obrázku uvidíte sloupečky vysoký a nízký tarif. Zeleně podtržený řádek ukazuje současné ceny před zdražením. Je zde jasně vidět, že v nízkém tarifu je opravdu cena nižší než v tarifu vysokém.

Teď se podívejte na červeně označené pole. Tento dodavatel zvýšil ceny ve vysokém tarifu a pro jistotu navýšil a „dorovnal“ nízký tarif na úroveň již navýšené ceny vysokého tarifu.

V distribuční sazbě D57d může klient, (to jste Vy, já moje mamka) odebírat elektrickou energii 20 hodin v nízkém tarifu. Zbylé čtyři hodiny musí platit odebranou elektřinu ve Vysokém tarifu tedy v tom drahém. U tohoto ceníku to neplatí. Klient, který nepočítá a slepě odsouhlasí tento ceník, bude platit pořád stejně vysokou cenu v nízkém i vysokém tarifu 24hodin denně.

Poznámky pod čarou.

Poznámka pod čarou. Jiní dodavatelé mají ceny ve vysokém tarifu nižší, než tento dodavatel v tarifu nízkém.

Druhá poznámka pod čarou. Elektrické energie v domácnosti spálíme několik tisíc kWh. Ty dvě koruny musíte vynásobit tisícem a vlastní spotřebou.

Třetí poznámka pod čarou, podobné je to i s povinným ručením na vaše vozy. Kdo si cenu hlídá – ušetří. Kdo slepě věří pojišťovně – přeplácí. Posledním dvěma klientům jsem ušetřil na povinném ručení po 7stovkách.

Víte jak jste na tom Vy? Hlídáte si ceny? Energetický poradce Vám zkontroluje faktury za elektrickou energii a zemní plyn a ukáže Vám kde můžete ušetřit.

Komentáře

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely zpracování tohoto komentáře.